De Verrassing maakt…

... de tongen los. Dementiepodium biedt een veelheid aan creatieve activiteiten rond dementie. Denk aan voorstellingen, kunstuitingen, workshops en trainingen.

 

"Eigenlijk gebeurt er nog meer in de zaal, dan op het podium." 

Initiatiefneemster Jacqueline van der Laan

 

“Voor het eerst heb ik samen met mijn moeder echt kunnen genieten. Wat een mooi moment, sinds mijn moeder de diagnose dementie heeft gekregen is dat niet eerder voorgekomen.”

Dochter (62) van moeder met dementie.

 

Onze overtuiging is dat spel en creativiteit de basis vormen voor contact en verbinding tussen mensen. Vanuit die overtuiging is Dementiepodium ontstaan. Dementiepodium is specifiek gericht op alle betrokkenen rondom dementie. Niet alleen mensen met dementie maar ook partners, familie, vrienden en zorgverleners. Onze activiteiten zorgen voor een stuk ontspanning, openheid en zetten mensen in beweging. Hierdoor ontstaan mooie gesprekken en worden emoties gedeeld.

Onze aanpak kenmerkt zich door iedere betrokkene bij dementie daadwerkelijk te betrekken in het proces. Door een activiteit samen te beleven, ontstaat makkelijker en meer interactie.

Dementiepodium en de aangeboden activiteiten zijn met kennis, passie en zorg ontwikkeld. Alle activiteiten worden uitgevoerd door professionals met liefde voor hun vak en voor mensen. Graag denken we met je mee om samen een programma te kiezen!

We hebben er enorm veel zin in om juist nu samen met u Dementiepodium te gaan beleven. Wij houden ons in de voorbereiding en het spelen van de optredens, workshops, voorstellingen aan de RIVM-richtlijnen en verwachten dat u deze richtlijnen zult naleven. De locatie waar wij spelen is verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen op de locatie.